İçeriğe geç

‘Basına destek şart’

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 62. Başkanlar Konseyi Pandemi süreci nedeniyle online olarak 13 Aralık 2020 günü internet üzerinden yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

 46 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’nın katıldığı toplantıda, pandemi sürecinde yaşanan sorunlar yanında ülke genelinde yaşanan sorunların tartışıldığı toplantı sonunda aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı.

1-Yeni Koronavirüs’ün belirli sosyal ve ekonomik sektörler ile endüstriler üzerindeki etkisi yanında, ülkemizin başta turizm sektörü olmak üzere çeşitli sektörleri de etkilediği, buna bağlı olarak medya ve basın sektöründe de etkileri malumdur. Ancak hükümetimiz Koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için büyük çaba sarf etmekte ama yetersiz kalmaktadır. Yaşanan bu olumsuz süreçte Koronavirüs nedeniyle 17 gazeteci meslektaşımızın da hayatlarını kaybettiğini bildirmek isteriz.

* Ancak; pandemi döneminde dövize bağlı olarak artan girdi fiyatları ile maliyetleri artan gazete sahiplerine diğer KOBİ’lere yapılan yardımlar ve desteklerin verilmemesi, bu nedenle ayakta duramayan yerel gazetelerin bir bir kapanması, 

* Hala yaygın Televizyonlarla aynı frekans ücretini ödeyen ve bunun altından kalkamayan yerel televizyonlar için yeni bir düzenlemeye gidilmemesi,

* Türkiye’nin bir gerçeği haline gelen işsizlik konusunda gazetecilerin ilk sıralarda yer alması ve kamu olanakları kullanılarak işsiz gazeteciler için bir çözüm üretilememesi,

* Gazetelere verilen kamu ihaleleri yüzde 15 oranında komisyon alan Basın İlan Kurumu’nun (BİK) bir süreliğine de olsa bu komisyondan vaz geçilmesi yolundaki önerilerimizin dikkate alınmaması gibi gerçekler de unutulmamalıdır.

2-    Bütün bunlara rağmen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve sayın Fahrettin Altun başta olmak üzere Basın İlan Kurumu üst yönetimi ve teşkilatının son dönemde tarafsız ve basına yararlı olabilecek işlere imza atması her türlü takdirin üzerindedir. İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü ve yetkililerinin TGF’nin görüş ve önerilerini her zaman dikkate almalarını taktirle karşılıyoruz.

3-    Son aylarda artan sahte gazetecilerin, özellikle sosyal medya üzerinden gazeteci kimliği kullanarak birer tehdit unsuru haline gelmesi gerçek gazetecileri son derece üzmektedir.  Bu sorunun ve ortalıkta yoğunlaşan basın kartı adı altında sahte belgeler satılmasının çözümü; her alanda olduğu gibi Türk Ceza Kanunu’nda gerekli düzenlemelerin yapılarak cezai müeyyide getirilmesi genel isteğimizdir.

4-    Anadolu basınının zor bir süreçten geçtiği bu dönemde gazetelerin bir bir kapanması yaşanan ekonomik sıkıntıların bir göstergesi olmuştur. 4 yıl önce resmi ilan alan yerel gazetelerin sayısı Bin 800’dü, şu anda ise 925’lere kadar düştü. Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığımızın Anadolu Basınının yaşatılması için yeni tedbirler alması kaçımılmazdır.  

5-    Sürekli basın kartları süresi geçen ya da basın kartlarını yenileyecek arkadaşlarımızın kartlarının verilmesinin gecikmesi bir an önce düzene sokulmalıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Basın Kartlarının yetkilendirilecek bir Basın Meslek Örgütü tarafından verilmesi sağlanmalıdır. TGF olarak bu konuda yeterli tecrübe ve birikimimiz bulunmaktadır.

6-    Mecliste sürekli gündeme gelen, adeta yılan hikayesine dönen ve hiçbir mekanizma tarafından denetlenmeyen İnternet Medyası yasasının acilen çıkartılması ve bir statüye bağlanması mağduriyetlerin giderilmesi için şarttır. 

7-    Gazetecilerin sürekli olarak şiddete maruz kalmaları yönünde Anadolu Basını sıkıntılar yaşamaktadır. Hükümet ve siyasetçilerin gazeteci arkadaşlarımıza destek olmaları ve yaşanan bu olumsuzlukların önüne bir an evvel geçilmesi gerekmektedir.

8-    Cumhurbaşkanlığı programlarında sık sık Anadolu gazete ve Televizyonlarının  görev yapmaları engellenmektedir. Bu olayın düzene sokulmasını beklemekteyiz.

9-    Önümüzdeki günlerde yapılması gereken Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Anadolu Basını’nı temsil edecek gazete sahipleri seçiminin ertelenmesi yolundaki girişimleri desteklemediğimizi, seçimlerin zamanında yapılmasının zorunlu olduğu görüşündeyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kategori:SGC Haber