İçeriğe geç

Resmi İlan ve Reklam Yönetmenliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 109. maddesinde yapılan değişiklikle, alt vasıflı gazetelere de ilan haberleştirme uygulamasından ek gösterge alma hakkı verildi. Ayrıca Yönetmeliğin 47. maddesindeki düzenlemeyle gazetelerin asgari satış fiyatları da değiştirildi.

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde, günün değişen koşulları göz önüne alınarak değişikliğe gidildi. Değişiklikler 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’nin 4 Mart 2021 tarihli nüshasında yayımlandı.

Yönetmeliğin 47. maddesinde en az 25 Kuruş olarak belirlenen resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin asgari satış fiyatları, yerel ve bölgesel gazetelerde 75 Kuruştan, yaygın gazetelerde ise 1 Türk Lirasından az olamayacağı şeklinde değiştirildi.

Alt vasıflı gazeteler de ilanların haberleştirilmesi uygulamasından yararlanacak

Yönetmeliğin 109. maddesinde yapılan değişiklikle, daha önce vasıflı gazetelerin yararlandığı Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 73. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden, alt vasıflı gazetelerin de yararlanmasına imkan tanındı. 

Basın İlan Kurumu mevzuatında yapılan düzenlemelerle, resmi ilanların gazetelerin basılı sayılarıyla birlikte gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinde de yayını zorunlu kılınmıştı. 

Mevcut uygulamayı daha etkin ve verimli kılmanın yanı sıra ilgili gazeteleri teşvik etmek amacıyla Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 18 Kasım 2020 tarihli toplantısında, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 73. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde değişiklik yapıldı. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’ye gazetelerin internet sitelerinden yönlendirme sağlayan dijital pano (widget) uygulamasına kendi internet (haber) sitesinin ana sayfasında görünür alanda yer veren ve ilan portalından, Kurum Genel Müdürlüğünün belirleyeceği ilanlardan en az üç farklı ilanı kaynak göstererek, her gün Kurumun belirleyeceği şekilde kullanıp ilan portalındaki ilgili ilanın linkini koyan gazetelere, esas göstergelerine 1/6 oranında ek gösterge verilmesi kararlaştırılmıştı. 

Yapılan Yönetmelik değişikliği, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 12 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Basın İlan Kurumu görev alanına 5216, 6360 sayılı Kanunlarla ve Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle dahil olan, geneli itibariyle alt vasıflı olan ilçe gazeteleri ile Valiliklerin görev alanında iken geçen yıl Kurumun görev alanına dahil olan illerdeki alt vasıflı gazeteler, anılan ek göstergeye ilişkin 73. maddenin (ğ) bendinden yararlanamazken Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 109. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte alt vasıflı gazetelere de bu ek gösterge imkanından faydalanma hakkı verildi.

Yönetmeliğin 47. ve 109. maddelerine ilişkin değişiklikler, gazetelerin ilgili konuya hazırlanmaları maksadıyla, Resmî Gazete’de yayımını müteakip 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.Resmî İlân ve Reklâmlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

Kategori:SGC Haber